0
()

بنام خدا

درس پنجم / واژه هفتم

● به دقت در مورد چیزی فکر یا بحث کردن؛ به دقت چیزی را مورد جستجو و کاوش قرار دادن؛ سیاحت کردن

 

مثال تصویری

Detective Alavi explored the crime scene in order to find the criminal’s fingerprint.
ترجمه کارگاه علوی صحنه ی جرم را به منظور پیدا کردن اثر انگشت مجرم مورد کاوش قرار داد.

 

درس پنجم / واژه هشتم

● مبحثی که افراد در مورد آن صحبت می کنند یا می نویسند؛ موضوع

 

مثال تصویری

The teacher asks students to suggest a new topic for today free discussion.
ترجمه معلم از دانش آموزان درخواست می کند که یک موضوع جدید برای بحث آزاد امروز پیشنهاد دهند.

 

درس پنجم / واژه نهم
● جلسه ای که در آن در مورد موضوعی معمولاً چالش انگیز بین دو جناح بحث می شود و نظرات موافق و مخالف ارائه می گردد؛ مناظره؛ مباحثه

 

مثال تصویری

The main topic* of the debate between Obama and Romney in 2012 was foreign policy and Middle East.
ترجمه موضوع اصلی مناظره ی بین اوباما و رامنی در سال ۲۰۱۲ سیاست خارجی و خاورمیانه بود.

 

درس پنجم / واژه دهم

evade

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۱ تا ۶

● فرار کردن یا از زیر بار چیزی شانه خالی کردن با حیله و مکر؛ طفره رفتن؛ سر باز زدن

 

مثال تصویری

The thief tiptoed to evade capture by the landlord.
ترجمه دزد بر روی نوک پایش راه رفت تا از دستگیری توسط صاحب خانه بگریزد.

 

درس پنجم / واژه یازدهم

● چیزی را به طور فیزیکی با دست یا یک ابزار مورد کاوش یا آزمایش قرار دادن؛ تفحص کردن؛ آزمایش کردن

 

مثال تصویری

The young scientist is probing the disease to find a solution for its remedy.
ترجمه دانشمند جوان در حال کاوش بیماری به منظور یافتن راه حل برای درمان آن است.

 

درس پنجم / واژه دوازدهم

reform

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)

● بهتر کردن یک سیستم، سازمان، قانون و … با ایجاد تغییرات در آن؛ اصلاح کردن؛ بهسازی کردن

 

مثال تصویری

In order to improve country economy and decrease inflation, the government reformed the tax system.
ترجمه دولت به منظور بهتر کردن اقتصاد کشور و کاهش دادن تورم، نظام مالیاتی را اصلاح کرد.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۵- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: