0
()

بنام خدا

درس چهارم / واژه هفتم

● یک ایده یا مجموعه ای از ایده ها که چیزی را در مورد زندگی یا جهان توضیح می دهد، مخصوصاً ایده ای که هنوز کاملاً اثبات نشده است؛ نظریه

 

مثال تصویری

Darwin’s theory of evolution is considered false by many people.
ترجمه نظریه ی تکامل داروین بوسیله ی خیلی از افراد غلط در نظر گرفته می شود.

 

درس چهارم / واژه هشتم

● حرکت کردن از جای بالاتر به جای پایینتر؛ نزول کردن؛ پایین آمدن؛ فرود آمدن

 

مثال تصویری

Scientists invented new robots that can even descend the stairs.
ترجمه دانشمندان ربات های جدیدی اختراع کرده اند که حتی می توانند از پله ها پایین بیایند.

 

درس چهارم / واژه نهم
● معنی ۱: حرکت در یک مسیر یا محیط نظام مند و محصور مثل رگ های بدن؛ به گردش در آمدن
● معنی ۲: انتشار یافتن یک ایده، نظر یا اطلاعات از یک مکان به مکان یا یک شخص به شخص دیگر؛ پخش شدن؛ دست به دست شدن

 

مثال تصویری

۱. A ceiling fan can circulate warm air around the room.
ترجمه یک پنکه سقفی می تواند هوای گرم را دور یک اتاق به گردش در بیاورد.

۲. The rumor of president’s death circulated among people in the city.
ترجمه شایعه ی مرگ رئیس جمهور بین مردم در شهر پخش شد.

 

درس چهارم / واژه دهم

enormous

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۱-۶)

● چیزی که در مقدار و اندازه خیلی بزرگ است؛ عظیم

 

مثال تصویری

After hours of effort, Ali finally could catch an enormous fish.
ترجمه علی بعد از ساعت ها تلاش سرانجام توانست یک ماهی خیلی بزرگ بگیرد.

 

درس چهارم / واژه یازدهم

● توانایی گفتن وقوع یک حادثه قبل از اینکه رخ دهد؛ پیشبینی کردن

 

مثال تصویری

The old man claimed that he can predict the future war through a magic orb.
ترجمه پیرمرد ادعا می کرد که می تواند جنگ آینده را از درون گوی سحرآمیز پیشبینی کند.

 

درس چهارم / واژه دوازدهم

vanish

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)

● به طور ناگهانی و کامل ناپدید شدن؛ غیب شدن

 

مثال تصویری

In the movie, the genius boy made a magic substance in the laboratory that could vanish himself.
ترجمه در فیلم، پسر نابغه در آزمایشگاه ماده ای جادویی درست کرد که می توانست خودش را غیب کند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: