0
()

بنام خدا

درس چهارم / واژه اول

● غلظت قطرات بسیار ریز مایع که در هوا معلق هستند مثلا بدلیل حرارت دادن مایع؛ بخار

 

مثال تصویری

When the water is boiled, vapor rises from the kettle.
ترجمه وقتی آب جوش می آید، بخار از کتری بلند می شود.

 

درس چهارم / واژه دوم

● کاملاً خلاص شدن از چیزی که غیر نیاز است؛ حذف کردن؛ زدودن

 

مثال تصویری

When my father told us about urgent weekend trip, I eliminated my plans for the picnic.
ترجمه وقتی پدرم به ما در مورد سفر اضطراری آخر هفته گفت، برنامه هایم را برای گردش حذف کردم.

 

درس چهارم / واژه سوم

villain

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)

● شخصیت بد اصلی داستان یا نمایش؛ شرور؛ تبه کار

 

مثال تصویری

In the horror movie, the villain character’s face was hidden behind a mask.
ترجمه در فیلم ترسناک چهره ی شخصیت شرور پشت یک ماسک مخفی شده بود.

 

درس چهارم / واژه چهارم
● چیزی که شامل افراد یا چیزهایی می شود که خیلی نزدیک به هم هستند؛ متراکم؛ غلیظ؛ انبوه

 

مثال تصویری

The dense tree leaves in the rain forests make movement so difficult.
ترجمه برگ های انبوه درختان در جنگل های بارانی حرکت را خیلی سخت می کنند.

 

درس چهارم / واژه پنجم

● استفاده کردن از چیزی برای هدفی خاص؛ بکار بردن

 

مثال تصویری

We utilize a hammer for nailing a piece of lumber.
ترجمه ما از یک چکش برای کوبیدن میخ به یک تکه تخته استفاده می کنیم.

 

درس چهارم / واژه ششم

humid

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۱-۶)

● هوایی که خیلی نمناک و معمولاً گرم است؛ شرجی؛ مرطوب

 

مثال تصویری

Hamid was sweating hard in the humid weather of Ahvaz.
ترجمه حمید سخت در حال عرق کردن در هوای شرجی اهواز بود.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۴- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: