آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس 2، بخش 4، صداها و حروف

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس 2، بخش 4، صداها و حروف
در بخش چهارم درس اول زبان هفتم، صداها و حروف را با یک مکالمه مورد بررسی قرار می دهیم. Sounds and Letters صداها و حروف همانطور که در اهداف درس اول بیان شد، محوریت صداها و حروف این درس حروف

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس 2، بخش 2

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس 2، بخش 2
در بخش دوم درس اول زبان هفتم اولین تمرین درس را که در مورد معرفی کردن دیگران است مورد بررسی قرار می دهیم. Practice 1: Introducing Others تمرین 1: معرفی کردن دیگران Listen to the introductions and greetings. به معرفی

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس 2، بخش 1، مکالمه

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس 2، بخش 1، مکالمه
اکنون به درس دوم زبان انگلیسی هفتم می رویم و بخش اول آن یعنی مکالمه را مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدا اهداف درس دوم را کوتاه بررسی می کنیم. اهداف درس دوم Function: Asking someone’s name , Introducing others

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش ششم، گفتار و نوشتار

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش ششم، گفتار و نوشتار
به بخش ششم و آخر درس اول زبان هفتم می رسیم. تمرین گفتار و نوشتار در مورد بیان نام و نام خانوادگی و همچنین کامل کردن یک مکالمه را با هم انجام می دهیم. Speaking and Writing   گفتار و نوشتار

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش پنجم، گوش دادن و خواندن

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش پنجم، گوش دادن و خواندن
در بخش پنجم درس اول زبان هفتم یک تمرین شنیداری و خواندن را با بررسی دو مکالمه کوتاه انجام می دهیم. Listening and Reading   گوش کردن و خواندن Listen to the conversations and check (✓) the correct items. به مکالمات

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش چهارم، صداها و حروف

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش چهارم، صداها و حروف
در بخش چهارم درس اول زبان انگلیسی هفتم به بررسی صداها و حروف میپردازیم و با هجی کردن (spell) کلمات آشنا می شویم. Sounds and Letters  صداها و حروف Listen to the teacher greeting her students in class. به معلم

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش سوم، تمرین 2

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش سوم، تمرین 2
در بخش دوم تمرین درس (Practice 2) به بررسی هدف دوم درس اول یعنی معرفی نمودن خود می پردازیم. تمرین 2 (Practice 2) معرفی نمودن خود (Introducing Yourself) Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate. به

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش اول، مکالمه

آموزش زبان هفتم + ویدئو ؛ درس اول، بخش اول، مکالمه
در درس اول زبان انگلیسی کلاس هفتم با شیوه ی معرفی کردن خود و سلام و احوال پرسی آشنا می شویم. ابتدا اهداف درس را که در مقدمه کتاب زبان هفتم آمده است مورد بررسی قرار می دهیم: - عنوان
error: