0
()

بنام خدا

درس نهم / واژه اول

● در نزدیکی یک محل خاص؛ در حومه و مجاورت یک منطقه؛ در همسایگی

 

مثال تصویری

The poor people living in the vicinity of factories are exposed to toxic gases.
ترجمه مردم فقیری که در مجاورت کارخانه ها زندگی می کنند در معرض گازهای سمی قرار دارند.

 

درس نهم / واژه دوم

● به یک دوره ی صد ساله گفته می شود؛ قرن؛ سده

 

مثال تصویری

In the 21st century, the world was witness to lots of modern technologies for easier communications.
ترجمه در قرن ۲۱ ام، جهان شاهد فناوری های نوین زیادی برای ارتباطات آسانتر بود.

 

درس نهم / واژه سوم
● حسی قوی از خشم و غضب غیر قابل کنترل؛ عصبانیت

 

مثال تصویری

Saeed’s laptop hard disk poor performance has sent him into a rage.
ترجمه عملکرد ضعیف هارد لپتاپ سعید او را عصبانی کرده است.

 

درس نهم / واژه چهارم

document

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۴- واژگان ۱-۶)

● چیز دستنویس یا چاپ شده ای که اطلاعات یا مدرکی از یک حقیقت را ارائه می دهد؛ سند؛ مدرک

 

مثال تصویری

Today Bahram has to work on many documents and should finish them in four hours.
ترجمه امروز بهرام مجبور است روی پرونده های زیادی کار کند و باید آنها را در چهار ساعت تمام کند.

 

درس نهم / واژه پنجم

● خاتمه دادن به کاری که در حال انجام آن بودید؛ تصمیم و نتیجه گیری چیزی بعد از در نظر گرفتن تمام اطلاعاتی که در اختیار داریم؛ پایان دادن

 

مثال تصویری

After Farhad concluded his hard work after hours, he yawned and relaxed.
ترجمه بعد از اینکه فرهاد کار سختش را پس از ساعت ها به پایان رساند، خمیازه کشید و آرامش یافت.

 

درس نهم / واژه ششم

undeniable

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۱-۶)

● چیزی که مسلماً درست است و نمی توان آن را رد کرد؛ غیر قابل انکار؛ انکار ناپذیر

 

مثال تصویری

It was undeniable that the bodybuilder man will win the arm wrestling competition.
ترجمه این انکار ناپذیر بود که مرد بدنساز رقابت مچ اندازی را خواهد برد.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۹- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: