0
()

بنام خدا

درس هشتم / واژه اول

● چیزی را بهتر، بزرگ تر، بدتر و … تر از آن چیزی که واقعاً هست نشان دادن؛ مبالغه کردن؛ اغراق کردن

 

مثال تصویری

My friend was undoubtedly exaggerating when he told me about a very big fish he caught in the river.
ترجمه دوستم بدون شک داشت اغراق می کرد وقتی به من در مورد ماهی خیلی بزرگی که توی رودخانه گرفت می گفت.

 

درس هشتم / واژه دوم

● شخصی که کاری را تنها برای سرگرمی انجام می دهد نه به عنوان حرفه اش؛ شخصی که تازه حرفه ای را آغاز کرده و خیلی ماهر نیست (آماتور)؛ تازه کار؛ غیر حرفه ای

 

مثال تصویری

As a little amateur, Farid hopes to become a famous professional bodybuilder one day.
ترجمه فرید به عنوان یک تازه کار کوچک امیدوار است که روزی یک بدنساز مشهور حرفه ای بشود.

 

درس هشتم / واژه سوم

mediocre

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۶- واژگان ۱-۶)

● چیزی که در حد متوسط قرار دارد؛ دارای کیفیت نه چندان خوب؛ معمولی

 

مثال تصویری

Saeed’s height in comparison to his tall and short friends is mediocre.
ترجمه قد سعید در مقایسه با دوستان بلند قد و کوتاه قدش متوسط است.

 

درس هشتم / واژه چهارم
● چیزهایی از یک نوع مشخص که در برخی مشخصه ها متفاوت هستند؛ تنوع؛ گوناگونی

 

مثال تصویری

Vahid is faced with a variety of foods on the table and is not sure which one to eat.
ترجمه وحید با تنوعی از غذاها روی میز روبرو است و مطمئن نیست کدام را بخورد.

 

درس هشتم / واژه پنجم

● هر سند، قرارداد و … که از لحاظ قانونی یا رسمی معتبر است؛ قانونی؛ قابل اطمینان

 

مثال تصویری

In order to sign up in most of websites, we should enter a valid email address in the web form.
ترجمه به منظور ثبت نام در اکثر سایت ها باید در فرم سایت ایمیل معتبر وارد کنیم.

 

درس هشتم / واژه ششم

survive

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۷ تا ۱۲

● جان سالم به در بردن بعد از یک تصادف، بیماری، آتشسوزی، جنگ و …؛ زنده ماندن؛ نجات یافتن

 

مثال تصویری

The brave firefighter managed to rescue the little boy from the fire and he survived.
ترجمه آتشنشان دلیر موفق شد که پسر کوچک را از آتش نجات دهد و او زنده ماند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۸- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: