0
()

بنام خدا

درس هفتم / واژه هفتم

● هر چیزی که در نوع خودش ممتاز و بی نظیر باشد؛ منحصر به فرد؛ بی همتا

 

مثال تصویری

In the aquarium, there was a unique blue fish among all other red fishes.
ترجمه در آکواریوم یک ماهی آبی منحصر به فرد در میان تمام ماهی های قرمز دیگر وجود داشت.

 

درس هفتم / واژه هشتم

● معنی ۱: مقدار زیادی آب که به سرعت و قدرت در مسیر خاصی حرکت می کند؛ سیلاب؛ تنداب
● معنی ۲: کلمات زیادی که به سرعت و معمولاً به قصد توهین یا انتقاد از کسی ادا می شوند

 

مثال تصویری

The heavy torrent of water streamed towards the road and destroyed it.
ترجمه سیلاب سنگینی به طرف جاده حرکت کرد و آن را ویران کرد.

After Hamid’s failure in increasing the company sales, he was faced with a great torrent of criticisms.
ترجمه بعد از شکست حمید در افزایش فروش شرکت، او با سیل عظیمی از انتقادها مواجه شد.

 

درس هفتم / واژه نهم

resent

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۶- واژگان ۱-۶)

● احساس خشم یا ناراحتی نسبت به کسی که کار بدی انجام داده، مخصوصاً وقتی فکر می کنید ناعادلانه است؛ رنجیدن از؛ منزجر شدن از

 

مثال تصویری

Navid resented his friend because he didn’t invite him to his wedding.
ترجمه نوید از دوستش بخاطر اینکه او را به عروسی اش دعوت نکرد رنجید.

 

درس هفتم / واژه دهم
● ایجاد مزاحمت و صدمه زدن به کسی؛ تجاوز کردن؛ آزار رساندن

 

مثال تصویری

The school boy was molested by some wicked persons in the street.
ترجمه پسر مدرسه ای توسط چند شخص شرور در خیابان مورد تجاوز قرار گرفت.

 

درس هفتم / واژه یازدهم

● معنی ۱: چیزی که تاریک، دلگیر و گرفته است
● معنی ۲: ایجاد کننده احساس غم و افسردگی در کسی

 

مثال تصویری

As the weather was so gloomy, I decided to stay home and sleep.
ترجمه از آنجایی که هوا خیلی گرفته و دلگیر بود، تصمیم گرفتم خانه بمانم و بخوابم.

Saeed seems so gloomy today, because his father didn’t buy his favorite bicycle.
ترجمه سعید امروز خیلی افسرده به نظر می رسد، چون پدرش دوچرخه ی مورد علاقه اش را نخرید.

 

درس هفتم / واژه دوازدهم

unforeseen

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۲- واژگان ۷-۱۲)

● هر رویداد یا حادثه ای که به صورت غیره منتظره اتفاق می افتد؛ پیشبینی نشده

 

مثال تصویری

Earthquake, flood and famine are some unforeseen natural disasters in our life.
ترجمه زلزله، سیل و خشکسالی برخی حوادث طبیعی پیشبینی نشده در زندگی ما هستند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۷- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: