0
()

بنام خدا

درس هفتم / واژه اول

● تغییر دادن تاریخ یا ساعت یک رویداد یا کار برنامه ریزی شده به وقت دیگری؛ به تعویق انداختن؛ به تأخیر انداختن

 

مثال تصویری

The flight time was postponed due to a slight defect in the plane engine.
ترجمه زمان پرواز به علت نقصی جزئی در موتور هواپیما به تأخیر انداخته شد.

 

درس هفتم / واژه دوم

● اجازه کاری را دادن یا به انجام کاری موافقت کردن؛ پذیرفتن

 

مثال تصویری

Farid consented to do his homework regularly and please his teachers.
ترجمه فرید پذیرفت که مرتباً تکالیف خانه اش را انجام دهد و معلمانش را خشنود کند.

 

درس هفتم / واژه سوم

massive

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۱ تا ۶
● چیزی که خیلی بزرگ و سنگین است؛ حجیم؛ گنده

 

مثال تصویری

In the movie, Santa Clause granted a massive gift to the little crying kid.
ترجمه در فیلم، بابا نوئل یک هدیه خیلی بزرگ را به بچه کوچک گریان بخشید.

 

درس هفتم / واژه چهارم
● یک ظرف پلاستیکی که مایعات یا جامدات را در آن نگه داری می کنند

 

مثال تصویری

The massive capsules are filled with sugar.
ترجمه ظروف پلاستیکی بزرگ با شکر پر شده اند.

 

درس هفتم / واژه پنجم

● نگه داری کردن چیزی یا کسی از صدمه، آسیب یا خراب شدن؛ مواظبت کردن

 

مثال تصویری

We must preserve meat in a freezer in order to increase its shelf life.
ترجمه ما باید گوشت را به منظور افزایش زمان ماندگاری اش در یک فریزر نگه داری کنیم.

 

درس هفتم / واژه ششم

denounce

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۴- واژگان ۱-۶)

● کسی را به پذیرش درستی چیزی که در اصل اشتباه است واداشتن؛ گمراه کردن؛ فریب دادن

 

مثال تصویری

The innocent employee* was denounced as a traitor by his servile rivals.
ترجمه کارمند بی گناه به عنوان یک خائن توسط رقیبان چاپلوسش محکوم شد.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۷- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: