0
()

بنام خدا

درس ششم / واژه هفتم

● بدون شک؛ قطعاً

 

مثال تصویری

By looking at the black clouds, Amir said we’ll have undoubtedly a rainy night.
ترجمه امیر با نگاه کردن به ابرهای سیاه گفت بی شک یک شب بارانی خواهیم داشت.

 

درس ششم / واژه هشتم

● محبوب بسیاری از مردم؛ معروف و مشهور؛ پرطرفدار

 

مثال تصویری

Imam Hussein (pbuh) is a popular figure in the world that sacrificed himself for Islam.
ترجمه امام حسین (ع) یک شخصیت محبوب در جهان است که خودش را برای اسلام فدا کرد.

 

درس ششم / واژه نهم
● چیزی که شامل تمام جزئیات به طور کامل می شود؛ تمام و کمال؛ از اول تا آخر

 

مثال تصویری

Vahid’s mother devoted her entire time to give the house a thorough cleaning.
ترجمه مادر وحید تمام وقتش را صرف کرد تا خانه را یک نظافت کامل کند.

 

درس ششم / واژه دهم

client

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۱ تا ۶

● معنی ١: شخصی که وکیل برای او کار می کند؛ موکل
● معنی ٢: شخصی که از یک شخص، شرکت یا سازمان خدمات یا مشورت دریافت می کند؛ مشتری

 

مثال تصویری

The greedy lawyer received a huge amount of money to defend his client in the court.
ترجمه وکیل حریص مقدار زیادی پول دریافت کرد تا از موکلش در دادگاه دفاع کند.

The generous client paid extra money to the shop apprentice as a tip.
ترجمه مشتری سخاوتمند هزینه اضافی ای را به عنوان شاگردانه به شاگرد فروشگاه پرداخت کرد.

 

درس ششم / واژه یازدهم

● شامل تمام حقایق، جزئیات یا مشکلاتی که نیاز به رسیدگی دارند؛ جامع؛ فراگیر

 

مثال تصویری

Ali’s teacher told him to do a comprehensive research about global warming crisis.
ترجمه معلم علی به او گفت که یک پژوهش جامع درباره بحران گرم شدن زمین انجام دهد.

 

درس ششم / واژه دوازدهم

defraud

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)

● گرفتن پول، حق و غیره از کسی یا سازمانی با فریب و حقه بازی؛ کلاهبرداری کردن

 

مثال تصویری

The vicious minister defrauded the government and embezzled a lot of money.
ترجمه وزیر خبیث دولت را فریب داد و مقدار زیادی پول اختلاس کرد.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۶- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: