0
()

بنام خدا

درس ششم / واژه اول

● حرکت به طرف یا نزدیک شدن به کسی یا چیزی؛ نزدیک آمدن

 

مثال تصویری

The first grade student got nervous when he approached the school for the first time.
ترجمه دانش آموز کلاس اول وقتی که به مدرسه برای بار اول نزدیک شد مضطرب شد.

 

درس ششم / واژه دوم

● متوجه شدن یا کشف کردن چیزی، مخصوصاً چیزی که به راحتی دیده، شنیده و … نمی شود؛ یافتن؛ کشف کردن

 

مثال تصویری

The coroner detected intentional murder by analyzing the blood drops on the wall.
ترجمه پزشک قانونی قتل عمد را با بررسی قطرات خون روی دیوار تشخیص داد.

 

درس ششم / واژه سوم
● یک خطا یا عدم وجود چیزی که باعث کامل نبودن چیزی می شود؛ عیب؛ نقص؛ کمبود

 

مثال تصویری

A defect in plane engine resulted in an emergency landing.
ترجمه یک نقص در موتور هواپیما به یک فرود اضطراری منجر شد.

 

درس ششم / واژه چهارم

employee

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۷ تا ۱۲

● شخصی که در قبال دریافت مزد برای کسی دیگر کار می کند؛ کارمند؛ مستخدم

 

مثال تصویری

Farhad is a genius employee that works in the oil company.
ترجمه فرهاد یک کارمند باهوش است که در شرکت نفت کار می کند.

 

درس ششم / واژه پنجم

● با مشکل مواجه شدن در مراقبت از چیزی؛ کم توجهی کردن و کم اهمیت دادن به چیزی؛ غفلت کردن

 

مثال تصویری

The parents that fight often actually neglect their children that need peace in life.
ترجمه والدینی که اغلب دعوا می کنند در واقع به فرزندان خود که به آرامش در زندگی نیاز دارند بی توجهی می کنند.

 

درس ششم / واژه ششم

deceive

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۴- واژگان ۱-۶)

● کسی را به پذیرش درستی چیزی که در اصل اشتباه است واداشتن؛ گمراه کردن؛ فریب دادن

 

مثال تصویری

Devil’s trying to deceive Farid to smoke cigarette, but he actually hates to harm his lungs.
ترجمه شیطان دارد فرید را می فریبد تا سیگار بکشد، اما در واقع او از صدمه زدن به ریه هایش متنفر است.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۶- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: