0
()

بنام خدا

درس دوم / واژه اول

● بدن مرده ، مخصوصاً بدن انسان، جسد

 

مثال تصویری

There are four corpses on the floor that were killed in the bank robbery accident.
ترجمه چهار جسد روی زمین وجود دارد که در حادثه سرقت بانک کشته شده اند.

 

درس دوم / واژه دوم

● پنهان کردن کسی یا چیزی، مخفی کردن کسی یا چیزی از کسی یا چیزی

 

مثال تصویری

The vicious boy concealed the old man’s gold coins in a big pit.
ترجمه پسر شرور سکه های طلای پیرمرد را در یک گودال بزرگ مخفی کرد.

 

درس دوم / واژه سوم
● معنی ١- علت یا نشان دهنده ی غم یا ناراحتی، تاریک و دلگیر، دلتنگ کننده
● معنی ٢- مهارت نداشتن یا موفق نبودن در چیزی، چیزی با کیفیت پایین

 

مثال تصویری

As the weather is dismal today, I’m going to postpone my trip to the lake.
ترجمه از آنجایی که امروز هوا گرفته و دلگیر است، قصد دارم سفر کوتاهم را به دریاچه عقب بندازم.

My boss gave me the ax for my dismal performance in the company deals.
ترجمه رئیسم من را بخاطر عملکرد ناموفقم در معاملات شرکت اخراج کرد.

 

درس دوم / واژه چهارم

frigid

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۷ تا ۱۲

● معنی ١- خیلی سرد
● معنی ٢- نشان ندادن حس دوستی و محبت، سرد رفتار

 

مثال تصویری

Frigid weather can make your entire body numb.
ترجمه هوای خیلی سرد می تواند تمام بدن شما را کرخ کند.

I don’t actually know the cause of my friend’s today frigid manner.
ترجمه من واقعاً دلیل رفتار سرد امروز دوستم را نمی دانم.

 

درس دوم / واژه پنجم

● اقامت داشتن در جایی ، زندگی کردن در مکان خاصی

 

مثال تصویری

Eskimos inhabit the most frigid areas of the world.
ترجمه اسکیموها در سردترین مناطق جهان زندگی می کنند.

 

درس دوم / واژه ششم

numb

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۶- واژگان ۱-۶)

● معنی ١-  سست و کرخ ، بی حسی در قسمتی از بدن مثلاً از سرمای شدید
● معنی ٢- عدم توانایی در احساس، فکر یا عکس العمل به طور طبیعی ناشی از ترس، شوکه شدن و غیره

 

مثال تصویری

The cold weather made my fingers numb.
ترجمه هوای سرد انگشتانم را کرخ کرده است.

I began to feel numb, as I heard the horrible sound.
ترجمه به محض اینکه صدای وحشتناک را شنیدم، احساس بی حسی کردم.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: