0
()

بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)
prep. = preposition (حرف اضافه)

۱ outlaw /’autlɔː / v. n.
۱ (فعل) توقف کامل چیزی با غیر قانونی خواندن آن؛ ممنوع ساختن
۲ (اسم) کسی که کار خلافی انجام داده و برای دستگیر نشدن پنهان شده است؛ یاغی متمرد؛ مجرم فراری

۱ The US government must outlaw carrying guns in order to decrease the killings caused by gunshots.

ترجمه دولت ایالات متحده باید حمل اسلحه را غیر قانونی اعلام کند تا قتل های موجب شده با شلیک اسلحه را کاهش دهد.

۲ Charles Manson was an outlaw from Ohio who was sentenced to life imprisonment.

ترجمه چالرز مانسون یک مجرم فراری از اوهایو بود که به حبس ابد محکوم شد.

۲ promote /prə’məut/ v.
کمک به چیزی برای رشد و افزایش؛ دادن درجه یا مسئولیت بالاتر به شخصی در یک شرکت؛ ترفیع دادن؛ رشد دادن

Vahid was promoted to more important rank due to his hard work in the company.

ترجمه وحید به خاطر سخت کوشی اش در شرکت به درجه ی مهمتری ترفیع داده شد.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)
۳ undernourished /ˌ ʌndərˈ nʌrɪʃt/ adj.
ناسالم و ضعیف زیرا غذای کافی یا سالم نخورده اید؛ دچار سوء تغذیه

A lot of babies are undernourished as a result of Saudi Arabia invasion to Yemen.

ترجمه نوزادان زیادی در نتیجه ی حمله عربستان سعودی به یمن دچار سوء تغذیه هستند.

۴ illustrate /ˈ ɪləstreɪt/ v.
معنای چیزی را واضح تر نشان دادن با ارائه مثال؛ با مثال روشن ساختن؛ نشان دادن

This image illustrates the blood circulatory system throughout the body.

ترجمه این تصویر سیستم گردش خون در سراسر بدن را نشان می دهد.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۶- واژگان ۱-۶)
۵ disclose /dɪs’kləuz/ v.
نشان دادن چیزی با برداشتن پوشش یا راز آن؛ افشا کردن؛ آشکار کردن

The lifting of the curtain disclosed a beautiful spring scene.

ترجمه برداشتن پرده صحنه ی زیبایی از بهار را آشکار کرد.

۶ excessive /ɪk’sesɪv/ adj.
هر چیزی که بیش از حد معقول یا نیاز باشد؛ بیش از حد؛ افراطی

Nowadays Tehran is exposed to excessive air pollution.

ترجمه این روزها تهران در معرض آلودگی هوای بیش از حد است.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۸- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: