0
()

بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)
prep. = preposition (حرف اضافه)

۷ feeble /ˈ fiːbəl/ adj.
خیلی ضعیف و شکننده؛ نحیف؛ عاجز؛ نه خیلی خوب و تاثیرگذار

When we entered the room, the feeble old man had been fallen on the floor.

ترجمه وقتی که وارد اتاق شدیم، پیرمرد نحیف روی کف زمین افتاده بود.

۸ unite /juː ˈ naɪt/ v.
پیوستن افراد یا سازمان هایی به هم برای رسیدن به هدف واحد؛ متحد شدن؛ به هم پیوستن

The young boys united together to make an effort for the sake of their country’s advancement.

ترجمه پسران جوان با هم متحد شدند تا برای پیشرفت کشورشان تلاش کنند.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۷ تا ۱۲
۹ cease /siː s/ v.
متوقف کردن انجام دادن کاری یا اتفاق افتادن چیزی؛ قطع کردن عملیات یا جنگ؛ ایست دادن

After years of fighting, at last the two sides decided to cease the war.

ترجمه بعد از سال ها جنگیدن، طرفین تصمیم گرفتند تا به جنگ خاتمه دهند.

۱۰ thrifty /ˈ θrɪfti/ adj.
استفاده کننده با دقت و زیرکانه از پول؛ مقتصِد؛ صرفه جو

The thrifty young girl saved every coin her father gave her.

ترجمه دختر بچه مقتصِد هر سکه ای را که پدرش به او داد پس انداز کرد.

۱۱ miserly /ˈ maɪzərli/ adj.
چیزی که خیلی مقدارش کم باشد؛ آدمی که سخاوتمند نیست و دوست ندارد پول خرج کند؛ خسیس

This miserly man doesn’t like to spend even a penny for his family.

ترجمه این مرد خسیس دوست ندارد حتی یک پنی برای خانواده اش خرج کند.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۷-۱۲)
۱۲ monarch /ˈ mɑː nərk/ n.
یک پادشاه یا ملکه که در سرزمینی سلطنت می کند

Ramses II was the monarch of ancient Egypt in the time of Prophet Moses.

ترجمه رامسس دوم پادشاه مصر باستان در زمان حضرت موسی پیامبر بود.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۷- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: