۵ راه پیشگیری ابتلا به ویروس کرونا

۵ راه پیشگیری ابتلا به ویروس کرونا
● نزدیک به دو سال است که ویروس کرونا، معروف به Covid-19 مهمان کشورمان شده است. ● راه های ابتلا به این مهمان ناخوانده همه گیر هنوز هم دقیق و شفاف نیست. و نمی دانیم آیا با صرفا ماسک زدن
error: