آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

بنام خدا

● کسی که مشتاق به جر و بحث و دعوا با مردم است؛ ستیزه گر؛ جنگجو؛ پرخاشگر

 

مثال تصویری

Pugnacious boy suddenly struck out in the street and punched Sasan to grab his money.
ترجمه پسر پرخاشگر ناگهان در خیابان ظاهر شد و به ساسان برای گرفتن پولش مشت زد.

 

● پخش کردن یک ایده، عقیده یا علت بین مردم؛ اعلام رسمی کردن

 

مثال تصویری

The adroit* company manager gathered employees to promulgate his new plans for improving exports of goods.
ترجمه مدیر شرکت چیره دست کارمندان را جمع کرد تا برنامه های جدیدش را برای بهبود صادرات کالا اعلام کند.

 

● کسی که رفتار غیرمودبانه با صدای بلند و اعتماد به نفس دارد؛ بی حیا؛ گستاخ

 

مثال تصویری

Saeed’s brash behavior caused him to lose his friends one after another.
ترجمه رفتار بی شرمانه سعید باعث شد تا دوستانش را یکی پس از دیگری از دست بدهد.

 

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۳/روز ۱)

۴. scoff

● خندیدن اهانت آمیز به یک ایده یا عقیده؛ صحبت در مورد کسی به شیوه ای که آنها را احمق فرض می کنید؛ تمسخر کردن؛ طعنه زدن

 

مثال تصویری

Bahram’s sister scoff at him every time he talks about the existence of UFOs.
ترجمه خواهر بهرام هر باری که او در مورد وجود یوفوها (شیء پرنده ناشناس) صحبت می کند او را مسخره می کند.

 

● رفتار به گونه ای که کسی یا چیزی را غیر مهم جلوه می دهد؛ کم اهمیت نشان دادن؛ کسی را کوچک کردن

 

مثال تصویری

The boss constant criticisms about company bad performance, belittled the manager in front of others.
ترجمه انتقاد مدام رئیس در مورد عملکرد بد شرکت، مدیر را جلوی دیگران کوچک کرد.

 

آزمون
  • 1. We implored* the faculty advisor to ............ the requirements for the presidency of the club.
  • 2. My mother liked the salesman's ............ personality, but he irritated most people.
  • 3. I don't understand modern art, but I neither loathe* nor ............ at it.
  • 4. Since everyone can outpunch my cousin, he cannot afford to be ............ .
  • 5. Although Ralph can't play, he doesn't hesitate to ............ the efforts of our football team.
Submit

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۲/روز ۲)

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

۱۱۰۰ واژه (هفته ۴/روز ۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: