آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

بنام خدا

● اشتیاق و آمادگی فراوان برای انجام کاری؛ نشاط؛ چابکی

 

مثال تصویری

When I offered Vahid my sandwich, he grabbed it with alacrity.
ترجمه وقتی ساندویچم را به وحید تعارف کردم، با اشتیاق آن را قاپید.

 

● عدم احترام به کسی بخاطر اینکه فکر می کنید مهم یا به قدر کافی خوب نیستند؛ اهانت؛ تحقیر

 

مثال تصویری

The boss shouted at his employee with disdain, just because of his bad temper with a customer.
ترجمه رئیس با اهانت بر سر کارمندش فریاد کشید، تنها بخاطر رفتار بدش با یک مشتری.

 

● خیلی غیردوستانه و خواستار جرو بحث و دعوا؛ متخاصم؛ جنگجو؛ دعوایی (عامیانه)

 

مثال تصویری

Our neighbor’s son is very belligerent. Every time I see him, he’s arguing with someone.
ترجمه پسر همسایه ما خیلی دعوایی است. هر وقت او را می بینم، دارد با کسی جر و بحث می کند.

 

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۲/روز ۲)

۴. intimidate

● ترساندن و مرعوب کردن کسی مخصوصاً برای واداشتن به کار دلخواه خود؛ تشر زدن

 

مثال تصویری

The sudden appearance of a black bear at Sara’s room open window intimidated her.
ترجمه ظاهر شدن ناگهانی یک خرس سیاه در پنجره ی باز اتاق سارا او را به وحشت انداخت.

 

● وانمود به حمله یا ضربه برای فریب دادن حریف مخصوصاً در ورزش بکس؛ حمله تظاهری؛ وانمود

 

مثال تصویری

My opponent’s brief feints was useless. At last I was the winner of the match.
ترجمه ضربات تظاهری مختصر حریفم بی فایده بود. من در نهایت پیروز مسابقه بودم.

 

آزمون
  • 1. Concerns about country's economic problems failed to ............ our company.
  • 2. The Germans were duped* by the Allies' ............. toward the south, leaving the way open for the Normandy invasion.
  • 3. The waiter moved with ............. because he perceived* they were big tippers.
  • 4. His ............. manner caused him to lose one friend after another.
  • 5. When the curtain came down, the critic's face registered the ............ she felt for the lackluster* play.
Submit

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۳/روز ۱)

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

۱۱۰۰ واژه (هفته ۴/روز ۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: