آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

بنام خدا

● بوجود آورنده ی احساس اینکه چیزی بد یا شوم در شرف اتفاق افتادن است؛ شوم؛ ترس آور

 

مثال تصویری

Although the raining was over, the sky was still filled with dark and ominous clouds.
ترجمه اگرچه بارش باران تمام شده بود، آسمان هنوز پر از ابرهای تیره و ترس آور بود.

 

● چیزی که لرزش مختصر و سریع دارد؛ ترسان و لرزان؛ مرتعش

 

مثال تصویری

The little boy’s body was tremulous as the nurse was going to inject him with the medicine.
ترجمه بدن پسر کوچک لرزان بود همچنان که پرستار می خواست دارو به او تزریق کند.

 

● خودداری کردن از پذیرش یا ادامه دادن چیزی؛ رد کردن؛ منکر شدن

 

مثال تصویری

When the company customer was trying to bribe Vahid, he repudiated the offer at once.
ترجمه وقتی مشتری شرکت داشت سعی می کرد به وحید رشوه دهد، او پیشنهاد را فوراً رد کرد.

 

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۲/روز ۳)

۴. cessation

● چیزی را به پایانش آوردن؛ خاتمه دادن؛ متوقف کردن

 

مثال تصویری

The cessation of smoking was a turning point in Saeed’s life that terminated his unhealthy lifestyle.
ترجمه توقف سیگار کشیدن نقطه عطفی در زندگی سعید بود که به سبک زندگی ناسالم او خاتمه داد.

 

● معنی ۱: موی کوتاه سیخ که زبر است؛ مو یا سیم برس (اسم)
● معنی ۲: رفتار به گونه ای که نشان دهنده ی عصبانیت و خشم است؛ با عصبانیت سیخ شدن (فعل)

 

مثال تصویری

۱. The brush is covered with rough bristles.
ترجمه برس از موهای سیخ زمخت پوشیده شده است.
۲. When Majid heard about his failure in election, bristled and shouted on the phone.
ترجمه وقتی مجید در مورد شکستش در انتخابات شنید، خشمگین شد و در تلفن فریاد کشید.

 

آزمون
  • 1. After the weatherman had seen the ............. clouds, he prognosticated* rain.
  • 2. The general attempted to ............ the testimony of the lieutenant, claiming that the young officer was not an authority on low level bombing.
  • 3. Upon seeing the snake, the cat began to ............ with fear.
  • 4. The woman's ............ hands revealed her nervousness.
  • 5. The ........... of the bombing in Iraq was urged by the Pope.
Submit

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۳/روز ۲)

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

۱۱۰۰ واژه (هفته ۳/روز ۳)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: