آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

بنام خدا

● احساس تنفر شدید نسبت به کسی یا چیزی داشتن

 

مثال تصویری

My little son loathes carrot. But I like to feed him because it’s very useful for his eyesight.
ترجمه پسر کوچکم از هویج متنفر است. اما دوست دارم به او بخورانم چون خیلی برای بینایی او مفید است.

 

● به کسی بخاطر انجام کاری اشتباه رسماً گوشزد کردن ؛ توبیخ کردن؛ سرزنش کردن

 

مثال تصویری

My father reprimanded me for my poor performance in the math exam.
ترجمه پدرم بخاطر عملکرد ضعیفم در امتحان ریاضی مرا سرزنش کرد.

 

● چیزی که فاقد طراوت و زنده بودن است؛ بدون زرق و برق؛ بی نور؛ ضعیف

 

مثال تصویری

The soccer match was not as expected. Most of the fans reprimanded* the players for their lackluster performance.
ترجمه مسابقه فوتبال آنچنان که انتظار می رفت نبود. اکثر هواداران بازیکنان را بخاطر عملکرد ضعیفشان سرزنش کردند.

 

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۴/روز ۳)

۴. caustic

● نقد تند و طعنه آمیز کسی؛ نیشدار

 

مثال تصویری

Navid’s caustic words about his friend’s failure in his new business was the main cause of his disappointment for continuing his career.
ترجمه سخنان طعنه آمیز نوید در مورد شکست دوستش در تجارت جدیدش علت اصلی ناامیدی او برای ادامه ی حرفه اش بود.

 

● چیزی را بزور و با خشونت از کسی قاپیدن؛ بزور چیزی را قصب کردن

 

مثال تصویری

Look over there! The robber’s trying to wrest the woman’s purse from her.
ترجمه آنجا را نگاه کن! دزد دارد سعی می کند که کیف آن زن را بزور از او بقاپد.

 

آزمون
  • 1. With the help of his brothers he was able to .............. the leadership of the company from his partner.
  • 2. Speaking in a monotone, the politician was booed for his .............. address.
  • 3. In a .............. article, the drama critic slaughtered the hapless* actors.
  • 4. I .............. spinach but I love other green vegetables.
  • 5. When Ed arrived late, he knew that the grocer would .............. him.
Submit

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
۱۱۰۰ واژه (هفته ۲/روز ۲)

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

۱۱۰۰ واژه (هفته ۳/روز ۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: