5
(2)

کاربرد something ، anything و nothing در انگلیسی

کاربرد something، anything و nothing در انگلیسی

کلماتی همچون anything ،something و nothing در زبان انگلیسی ضمایر نامعین نامیده میشوند.
این ضمایر به چیز خاصی اشاره ندارند.
ضمایر نامحدود یا نامعین در جایگاه اسم قرار می گیرند.
امکان وقوع یا وجود داشتن هر چیزی ممکن است ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.
با توجه به این نکته می توانیم این کلمات را به ترتیب زیر مرتب کنیم:

everything   ۱۰۰%
something   ۵۰%
anything   ۲۰%
nothing   ۰%

از نظر لغوی این کلمات بدین صورت معنا میشوند:
every  همه
some  بخش
any  کمی
no  هیچ

● something

کلمه something می تواند در جایگاه اسم، ضمیر و قید قرار گیرد و در زبان انگلیسی به معنای «چیزی» یا «یک چیزی» میباشد.

به جملات زیر توجه کنید:

I want to buy a bag.
میخواهم یک کیف بخرم.

I want to buy something.
میخواهم چیزی / یک چیز بخرم.

در مثال اول به طور واضح مشخص است که قرار است کیف خریداری شود اما در مثال دوم مشخص نیست.

I want to tell you a secret.
میخواهم یک رازی را به تو بگویم.

I want to tell you something.
میخواهم چیزی به تو بگویم.

در مثال اول مشخص است که راجع به چه چیزی قرار است صحبت شود اما در مثال دوم مشخص نیست.

● anything

کلمه anything هم در زبان انگلیسی مانند something می تواند در جایگاه اسم، ضمیر و قید قرار گیرد و در لغت به معنای «هرچیزی» ، «چیزی» یا «هیچ چیزی» میباشد.

این کلمه گاهی اوقات معنایی نزدیک به everything دارد. به مثال زیر توجه کنید:

You can choose anything from the menu.
هرچیزی که بخواهید میتوانید از منو انتخاب کنید.

گاهی اوقات معنایی نزدیک به nothing دارد. به مثال زیر توجه کنید:

There isn’t anything to eat.
هیچ چیزی برای خوردن نیست.

یا بهتر است بگوییم چیز زیادی برای خوردن نیست. چون anything معنایی نزدیک nothing دارد. اما به معنی «هیچ چیز» در جملات منفی بکار می رود.

● nothing

کلمه nothing هم در زبان انگلیسی مشابه دو کلمه قبل میتواند در جایگاه اسم، ضمیر و یا قید قرار گیرد و در لغت به معنای «هیچ» ، «ابدا» و «نیستی» می باشد.

I have nothing to say.
هیچی برای گفتن ندارم.

I know nothing about you.
راجع به تو هیچ چیزی نمیدانم.

در اینجا کاربرد nothing به معنی «هیچ چیزی» مانند anything است، اما در جملات مثبت بکار می رود و مفهوم منفی به جمله می دهد.

همچنین ببینید:
دستور زبان انگلیسی؛ اعداد اصلی
سوال کردن با کلمه anything

اغلب هنگامی که جواب سوال را بدانیم یا از جواب مطمئن نباشیم از این کلمه برای طرح سوال استفاده میکنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Is there anything to eat?
چیزی برای خوردن هست؟

این جمله از نظر معنایی کاملا مشابه جمله زیر است:

Isn’t there anything to eat?
چیزی برای خوردن نیست؟

همانطور که مشاهده کردید کلمه anything غالبا جواب منفی دارد و در مواقع منفی به کار برده می شود.

سوال کردن با کلمه something

Are you looking for something?
داری دنبال چیزی میگردی؟

در زبان انگلیسی این جمله از نظر معنایی کاملا مشابه جمله زیر است:

Aren’t you looking for something?
دنبال چیزی نمیگردی؟

همانطور که مشاهده کردید کلمه something غالبا جواب مثبت دارد و در مواقع مثبت به کار برده می شود.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
کاربرد each other و one another در انگلیسی

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 2

کاربرد something، anything و nothing در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: