0
()

کاربرد no و any در انگلیسی

کاربرد no و any در انگلیسی

به این صفات که برای بیان کمیت چیزها بکار میرن صفات کمی یا Quantitative Adjectives میگویند.

کاربرد any

از any به معنای هیچ در جملات سوالی و منفی استفاده می شود. این صفت قبل از اسم های جمع قابل شمارش و همچنین اسم های غیر قابل شمارش می آید.

مثال:

Can you see any cars in the street?
آیا میتوانی (هیچ) ماشینی در خیابان ببینی؟

در این مثال جمله سوالی و cars جمع قابل شمارش است و قبل آن از any استفاده کردیم.

مثال بعدی در جمله منفی

I didn’t buy any rice from the store.
از مغازه (هیچ) برنجی نخریدم.

در این مثال rice به معنی برنج غیر قابل شمارش است و قبل آن از any استفاده کردیم.

کاربرد no

این صفت کمّی درست مانند any به معنای هیچ است اما برخلاف any تنها در جملات مثبت بکار می رود و مفهوم منفی به آن می دهد.
همچنین no قبل از اسم قابل شمارش جمع و اسم غیر قابل شمارش بکار می رود.

There are no oranges in the box.
هیچ پرتقال هایی درون جعبه نیستند.

در این مثال با اینکه جمله شکل مثبت دارد اما صفت no معنی منفی به آن می دهد.
همچنین oranges اسم قابل شمارش جمع است.

نکته! در این نوع جملات می توان بجای no از not any هم استفاده کرد.

There are not any oranges in the box.

پس از لحاظ معنا هیچ فرقی بین no و not any وجود ندارد.

مثال بعدی:

I have no money to buy a car.
هیچ پولی ندارم که یک ماشین بخرم.

اینجا money اسم غیر قابل شمارشه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
صفت مطلق، برتر و برترین در زبان انگلیسی

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

کاربرد no و any در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: