0
()

کاربرد حروف تعریف the و a/an در انگلیسی

هرگاه اسمی نزد گوینده و شنونده یا نویسنده و خواننده مشخص و معین باشد، قبل از آن از حرف تعریف معین the استفاده میکنیم. مثال:

It is cold. Close the door.
سرد است. در را ببند.

اینجا کلمه door نزد گوینده و شنونده مشخص است و قبل از آن the آمده است.
این حرف تعریف را میتوان قبل از اسامی قابل شمارش مفرد و جمع و همچنین قبل از اسامی غیرقابل شمارش به کار برد. مثال:

The book which is on the desk belongs to my brother.
کتابی که روی میز است به برادرم تعلق دارد.

The sugar in this cup is not enough.
شکر درون فنجان کافی نیست.

حال باید به این نکته اشاره کرد که چگونه بفهمیم هویت اسم برای شنونده مشخص است یا نه.
به عبارت دیگر در چه جمله هایی اسم معین و در چه جمله هایی اسم نامعین است.

اسم های معین یا معرفه

۱- اسمی که قبلا از آن نام برده شده باشد:

I bought a comb and a pencil yesterday.
دیروز یک شانه و یک مداد خریدم.

The comb was black and the pencil was red.
شانه مشکی و مداد قرمز بود.

همانطور که مشاهده میکنید هر دو اسم comb و pencil در جمله اول نکره میباشند و از حرف تعریف نامعین a استفاده شده است.
ولی در جمله دوم شناخته شده و معرفه میشوند و لذا باید حرف تعریف the را قبل از این اسم ها قرار دهیم.

همچنین ببینید:
حروف اضافه ی above ، on و on top of در انگلیسی

۲- اسمی که به وسیله جمله یا عبارتی که بعد از آن اسم می آید توصیف شده باشد.

Ali likes the hat that you are wearing.
علی کلاهی را که تو پوشیده ای دوست دارد.

در جمله فوق اسم hat توسط جمله ایی که بعد از آن قرار گرفته است مشخص شده و معلوم میشود که علی چه کلاهی راه دوست دارد.

حرف تعریف معین the علاوه بر دو مورد فوق، در موارد دیگری نیز به کار میرود که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱- قبل از اسامی رودخانه ها، آبشارها، دریاها، اقیانوس ها، تنگه ها، کانال ها، رشته کوه ها و بیابان ها

the Nile , the Damavand Mountain
the Persian gulf , the Amazon jungle
رود نیل ، کوه دماوند
خلیج فارس ، جنگل آمازون

۲- قبل از اسامی یگانه و منحصر به فرد و جهات جغرافیایی

the Earth , the Middle East
the Sun , the World
زمین ، خاورمیانه
خورشید ، جهان

۳- قبل از نام برخی کشورهای مشترک المنافع یا متحده

the United Kingdom , the United States of America
the Great Britain , the United Arab Emirates
انگلستان ، ایالات متحده آمریکا
بریتانیای کبیر ، امارات متحده عربی

۴- قبل از اعداد ترتیبی، صفات عالی، کتاب های مقدس، شرکت ها، مذهب و ملیت ها، لقب شخصیت های بزرگ

the first , the same
the Moslems , the French
the youngest
the rich , the poor

اولین ، یکسان
مسلمانان ، فرانسوی ها
جوانترین
ثروتمندان ، فقیران

۵- قبل از دو صفت تفضیلی در یک جمله اصطلاحی

همچنین ببینید:
کاربرد حروف اضافه ی underneath ، under و beneath ، below

The more, the better.
هرچه بیشتر، بهتر.

۶- قبل از نام خانوادگی که به صورت جمع بکار می رود و نشان دهنده اعضای آن خانواده است

the Browns , the Asadis
خانواده براون ، خانواده اسدی

۷- قبل از اسامی وسایل نقلیه بزرگ مثل قطار و کشتی

the Golden Arrow , the Concorde

۸- قبل از قسمت های خاصی از شبانه روز

in the morning در صبح
in the afternoon در بعد از ظهر
in the evening در عصر


کاربرد حروف تعریف نامعین a و an

برخلاف حرف تعریف معین the ، حروف تعریف a و an نامعین یا نکره هستند و به شیء مشخصی اشاره نمی شود.
همچین a و an قبل از اسم های مفرد بکار می روند و معنی «یک» دارند.

اگر اسم مفرد و اول آن حروف صدا دار o , i , e , a و u باشد، از حرف تعریف an استفاده میکنیم. مثال:

an apple  یک سیب
an egg  یک تخم مرغ

ولی اگر حرف اول آن بی صدا باشد قبل از آن حرف تعریف نامعین a قرار میگیرد. مثال:

a book  یک کتاب
a pen  یک خودکار

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

کاربرد حروف تعریف the و a/an در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: