0
()
درس ۹ / عذرخواهی و پاسخ به آن

I’m terribly sorry.
ترجمه واقعاً متأسفم.

 

I’m awfully sorry.
ترجمه واقعاً متأسفم.

 

I do apologize.
ترجمه واقعاً معذرت می خوام.

 

I’m ashamed.
ترجمه شرمنده ام.

 

I try to make it up.
ترجمه سعی می کنم جبران کنم.

 

No offense man.
ترجمه منظور بدی نداشتم.

 

None taken.
ترجمه من هم به دل نگرفتم.

 

Not at all.
ترجمه اصلاً مهم نیست.

 

No problem.
ترجمه مسئله ای نیست.

 

Don’t mention it.
ترجمه اصلاً حرفش رو هم نزن.

 

Say nothing of it man.
ترجمه اصلاً حرفش رو هم نزن.

 

Don’t be so hard on yourself.
ترجمه به خودت سخت نگیر.

 

No sweat man.
ترجمه بی خیال بابا.

 

Don’t put yourself through hell.
ترجمه خودت رو در مضیقه قرار نده. ( به خودت فشار نیار. )

 

There is no need for that guilt trip.
ترجمه اصلاً نیازی به سرزنش کردن خودت نیست.

 

Go easy on that.
ترجمه زیاد سخت نگیر.

 

Take it easy.
ترجمه بی خیال؛ سخت نگیر.

 

Forget about it.
ترجمه فراموشش کن.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۷، جرم

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: