0
()
درس ۱۳ / تصادف و خرابی ماشین

The car just died on us. / The car just broke down (on us).
ترجمه ماشین مارو در راه گذاشت.

 

My car splutters.
ترجمه ماشین من ریپ می زنه.

 

We had an engine failure.
ترجمه موتور ماشین ما خراب شد.

 

They will seize the car and impound it.
ترجمه اونا ماشینو می گیرنو میبرن می خوابونن.

 

The police took my licensee away from me.
ترجمه پلیس گواهینامه منو گرفت و برد.

 

Can you collect anything from the insurance?
ترجمه تونستی چیزی از بیمه بگیری؟

 

There was a long list of infractions for my car.
ترجمه یک لیست بلند از خلافی های ماشینم اونجا بود.

 

That was a head on collision.
ترجمه اون یک تصادف شاخ به شاخ بود.

 

We collided head on.
ترجمه ما شاخ به شاخ تصادف کردیم.

 

That was a fender bender.
ترجمه آن یک تصادف سپر به سپر بود.

 

He is running at full pet.
ترجمه او با حداکثر سرعت می راند.

 

Here is a road spot.
ترجمه اینجا یک جاده ی پر تصادف است.

 

The body of the car is dented.
ترجمه بدنه ی ماشین قر شده.

 

Where did you get that dent?
ترجمه کجا زدی اونو قر کردی؟

 

You had better have a panel worker flat it out / smooth it out / hammer it out.
ترجمه بهتر است به یک صافکار بدهید آنرا صاف کند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۳)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: