0
()
درس ۱۱ / دوستی و روابط دوستانه

He is a super duper friend.
ترجمه او یک دوست به تمام معناست.

 

You are the most cherished friend of mine.
ترجمه تو عزیزترین دوست من هستی.

 

He is a friend all around.
ترجمه او همه رقمه یک دوسته.

 

I love him with all my heart and soul.
ترجمه با تمام وجود دوستش دارم.

 

I love him passionately.
ترجمه از اعماق وجود دوستش دارم.

 

He is my chum chum / body body.
ترجمه او دوست جو جونی منه.

 

Quite a friend he is.
ترجمه او برای من یه دوسته.

 

You are beginning to grow on us.
ترجمه یواش یواش داریم با شما اخت می گیریم.

 

You mean a world to me.
ترجمه تو برای من یک دنیا ارزش داری.

 

I feel privileged / flattered / honored to have you as a friend.
ترجمه از اینکه با شما دوست هستم خرسندم / احساس غرور می کنم / افتخار می کنم.

 

It just makes me feel like a million bucks.
ترجمه این باعث می شود که من احساس شعف کنم.

 

I take pride in being Muslim.
ترجمه از اینکه یک مسلمان هستم به خودم می بالم.

 

I’m a great fan of you.
ترجمه خدمت جنابعالی خیلی ارادت دارم.

 

You are just a pick of the bunch.
ترجمه تو واقعاً گل سرسبدی.

 

It goes both ways.
ترجمه این یک رابطه ی دو طرفه است.

 

It goes for me too.
ترجمه من هم همینطور. (رابطه من هم دو طرفه است.)

 

You were greatly missed. / We missed you being around.
ترجمه جای شما واقعاً خالی بود.

 

That’s so hard to deal without you.
ترجمه بدون شما سر کردن خیلی مشکله.

 

Nice having you around with us.
ترجمه از اینکه پیش ما هستید خوشحالیم.

 

He is not the right guy to hang around with.
ترجمه او برای دوستی فرد مناسبی نیست.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۲، حساب حساب است

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: