0
()
درس ۱۰ / تقاضای تکرار حرف

Sorry. I couldn’t make out what you said.
ترجمه ببخشید. متوجه منظورتون نشدم.

 

I didn’t get the message.
ترجمه متوجه منظورتون نشدم.

 

I didn’t get the hint.
ترجمه مطلب رو نگرفتم.

 

I didn’t get it.
ترجمه منظورتونو نگرفتم.

 

Would you please elaborate on it more?
ترجمه ممکن است لطفاً بیشتر راجع به آن توضیح دهید؟

 

Would you please explain on it further?
ترجمه ممکن است در مورد آن بیشتر توضیح دهید؟

 

Would you please reason with me?
ترجمه لطف می کنید با دلیل صحبت کنید؟ ( برای حرف خود دلیل بیاورید؟ )

 

Would you please contextualize it?
ترجمه لطف می کنید آنرا در یک متن توضیح دهید؟

 

Would you please exemplify it?
ترجمه لطف می کنید آنرا با یک مثال توضیح دهید؟

 

Would you please expand on it more?
ترجمه ممکن است قضیه را واضح تر بیان کنید؟

 

Am I making myself understood or not?
ترجمه می توانم منظورم را به شما برسانم یا نه؟

 

Would you please come again?
ترجمه ممکن است یه دفعه دیگه مطلب را تکرار کنید؟

 

Don’t you think we are getting too far with it?
ترجمه فکر نمی کنید داریم کمی از مسئله پرت می شویم؟

 

I could not make sense of what you said.
ترجمه نتوانستم از چیزی که شما گفتید سر در بیارم.

 

Would you please cast a new light on this matter?
ترجمه ممکن است درباره این موضوع توضیح بیشتری بدهید؟

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: