آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

بنام خدا

Like I’m gonna (going to) believe it.

ترجمه تو گفتی و منم باور کردم.

Like I’m going to fall for it.

ترجمه تو گفتی و من هم گول خوردم.

You could have fooled me.

ترجمه تو گفتی و منم خام شدم.

You learn something new every day.

ترجمه به حق چیزهای ندیده.

The things that you see.

ترجمه به حق چیزهای ندیده.

The things that you say.

ترجمه به حق چیزهای نگفته.

The things that you hear.

ترجمه به حق چیزهای نشنیده.

We will see about that.

ترجمه ببینیم و تعریف کنیم.

You make a better window than a door!

ترجمه برو کنار بگذار باد بیاد بابا!

Just drift man.

ترجمه برو بابا خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه.

Why don’t you just drift man?

ترجمه چرا نمیری پی کارت؟

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۰، تماس تلفنی
Get off your high horse!

ترجمه بیا پایین با هم بریم بابا!

You haven’t got what it takes!

ترجمه این کاره نیستی بابا!

Level with me!

ترجمه با ما به از این باش.

Are you ever a genius?

ترجمه عجب نابغه ای هستی و ما خبر نداشتیم ها!

Never try to convert the converted.

ترجمه ما خودمون زغال فروشیم، تو می خوای ما رو سیاه کنی؟

It doesn’t fade me.

ترجمه به ما کارساز نیست. / روی ما بی اثره.

It sounds a little bit fishy.

ترجمه قضیه کمی بوداره!

That sounds a little bit odd.

ترجمه یک کمی عجیب به نظر می رسه.

I’m not gonna buy it.

ترجمه تو کَت ما نمیره.

Don’t go by her appearances.

ترجمه گول ظاهرش رو نخور.

Don’t fall for him.

ترجمه گول حرفهاش رو نخور.

It is below dignity for you to bullshit.

ترجمه برای تو کسر شأن داره که خالی ببندی.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست
Your bluff will be called.

ترجمه دست تو رو خواهد شد.

That’s the cock and ball story.

ترجمه آن یک داستان ساختگی و باور نکردنی است.

Don’t spin a yarn.

ترجمه از خودت داستان نساز٫ / خالی نبند.

Don’t you be getting things up.

ترجمه از خودت حرف در نیار.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۴، جوابی به یک دروغگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: