0
()

بنام خدا

۴۱ پول
Money doesn’t grow on trees.

ترجمه پول که علف خرس نیست.

They have got money to burn.

ترجمه پولش از پارو بالا میره.

Money is burning around his pocket.

ترجمه پولش داره از کیسش میره.

He splurge money around.

ترجمه او پولش رو به آتش می کشه. (خیلی بی حساب و کتاب خرج می کنه.)

Don’t throw your money down the drain.

ترجمه پولت رو حیف و میل نکن.

Money talks, bullshit walks!

ترجمه پول تو کار می کنه تو که کاره ای نیستی!

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۹، سیگار کشیدن
Money rules and money fools.

ترجمه پول می تواند هم مخرب و هم سازنده باشد.

Spending lavishly.

ترجمه سخاوتمندانه خرج کردن.

To be a spender.

ترجمه دست به جیب بودن.

To be an extravagant.

ترجمه ول خرج بودن.

That’s a money for jam.

ترجمه آن یک پول باد آورده است.

Giving him two bucks, he will role over for you.

ترجمه اگر دو دلار پول بهش بدی، برای تو ملق هم میزنه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۱، پول

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۶، عصبی

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۲، حساب حساب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: