0
()

بنام خدا

۳۹ سیگار کشیدن
Have you got a smoke?

ترجمه سیگار داری؟

He is a chain smoker.

ترجمه او پشت سر هم سیگار می کشد.

He smokes back to back.

ترجمه او پشت سر هم سیگار می کشد.

He is a social smoker.

ترجمه او تفننی سیگار می کشد.

He lights up one with the other.

ترجمه او یک سیگار را با سیگار قبلی روشن می کند. (کنایه از پشت هم کشیدن)

I go through a pack every day.

ترجمه من روزی یک بسته سیگار می کشم.

You have to refrain from smoking.

ترجمه شما باید از سیگار کشیدن پرهیز کنید.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست
A king size smoke

ترجمه سیگار پایه بلند

A regular size smoke

ترجمه سیگار پایه کوتاه (معمولی)

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۹، سیگار کشیدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: