0
()

بنام خدا

به مکالمه زیر بین بهرام و متصدی هتل گوش دهید و سعی کنید مشکلات اتاق را بگویید و آن را تغییر دهید.

مکالمه
Bahram Excuse me. I’d like to change my room, please.
Clerk Is there anything wrong with the room? / What seems to be the problem?
Bahram I found the locks on the windows broken.
Clerk Is there any other problem?
Bahram Yes. The sheets on the bed are unclean.
Clerk I’m terribly sorry. Let me see what we have… OK. I can give you another room on the second floor.
Bahram Thanks a million.
ترجمه

بهرام عذرخواهی می کنم. مایلم که اتاقم را تغییر دهم لطفا.
متصدی هتل آیا اتاق مشکلی دارد؟ / به نظر می رسد مشکل چه باشد؟
بهرام متوجه شدم قفل های روی پنجره شکسته هستند.
متصدی هتل آیا مشکل دیگری وجود دارد؟
بهرام بله. محلفه های روی تخت کثیف هستند.
متصدی هتل خیلی خیلی متأسفم. اجازه دهید ببینم چه داریم… بسیار خوب. می توانم اتاق دیگری در طبقه دوم به شما بدهم.
بهرام خیلی ممنونم.

همچنین ببینید:
ویدئوی مکالمات انگلیسی؛ تعمیر کردن یک خودرو

 

واژگان مهم

change = تغییر دادن
problem = مشکل، معضل
lock = قفل
broken = شکسته
sheet = محلفه، ورقه
unclean = کثیف
terribly = خیلی، به طور شدید
floor = طبقه

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۸ ؛ تغییر اتاق هتل بخاطر مشکلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: