5
(1)
بنام خدا
مقدمه، Hello / درس ۱

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره، و تکرار کنید.

۲. Listen and sing.
۲. گوش بدید و سرود بخونید.

Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone.
Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun!

سلام، روزی. سلام، تیم. سلام، همگی.
سلام، بیلی و خانم جونز. بیاین تا کمی خوش بگذرونیم.

۳. Listen and read.
۳. گوش بدید و بخونید.

۱.
Miss Jones: Hello. What’s your name?
Rosy: My name’s Rosy.
Tim: And my name’s Tim.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

خانم جونز: سلام. اسمت چیه؟
روزی: اسمم روزی هستش.
تیم: و اسم من تیم هستش.

۲.
Miss Jones: Hello, class. My name’s Miss Jones. Oh! Who’s this?

خانم جونز: سلام کلاس. من اسمم خانم جونزه. اوه! این کیه؟

۳.
Tim: He’s Billy.
Miss Jones: Hi, Billy. How old are you?

تیم: اون بیلی هستش.
خانم جونز: سلام بیلی. چند سالته؟

۴.
Billy: I’m two.
Mom: I’m sorry. Come on, Billy.
Billy: Goodbye!

بیلی: دو سالمه.
مامان: ببخشید. زود باش بیلی.
بیلی: خداحافظ!

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

فمیلی ۱، مقدمه / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: