آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

4.8
(5)
بنام خدا
Review 2

توضیحات استاد

۱. Circle the odd-one-out. Write.
۱. دور گزینه متفاوت با بقیه خط بکش. بنویس.

۱. doctor , nurse , goal , farmer
۲. swing , zookeeper , seesaw , slide
۳. aunt , uncle , brother , white
۴. mom , firefighter , mailman , pilot
۵. frisbee , paint , armbands , pool

۲. Number the picture.
۲. تصویر رو شماره گذاری کنید.

۱. sister  ۲. dad  ۳. grandma  ۴. grandpa  ۵. aunt  ۶. uncle  ۷. brother  ۸. cousin  ۹. mom

۳. Match.
۳. جور کنید.

۱. Is Rosie a teacher?  c
۲. Nice to meet you.
۳. Where’s Tim?
۴. Where’s the ball?
۵. Is he a farmer?

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

a. It’s in the goal.
b. Yes, he is.
c. No, she isn’t.
d. He’s at school.
e. Nice to meet you, too.

۱. آیا روزی یک معلمه؟
۲. از دیدنت خوشبختم.
۳. تیم کجاست؟
۴. توپ کجاست؟
۵. آیا او یک کشاورزه؟

الف. اون توی دروازه هست.
ب. بله، او هست.
ث. نه، او نیست.
د. او در مدرسه است.
ی. من هم از دیدنت خوشبختم.

۴. Write.   He’s   She’s

۱. He’s a doctor.
۲. _____ a nurse.
۳. _____ a firefighter.
۴. _____ a student.

۵. Look at the picture again and write.
۵. دوباره به تصویر (بالا) نگاه کن و بنویس.

۱. Where’s the ball? It’s in the toy box.
۲. Where’s the doll? It’s _____ the toy box.
۳. Where’s the ruler? It’s _____ the bag.
۴. Where’s the teddy bear? It’s _____ the bag.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۲

۱. توپ کجاست؟ توی جعبه اسباب بازیه.
۲. عروسک کجاست؟ زیر جعبه اسباب بازی هست.
۳. خطکش کجاست؟ توی کیفه.
۴. خرس عروسکی کجاست؟ زیر کیفه.

۶. Circle.
۶. دور خط دار کنید. (حرف اول واژه تصویر)

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 4.8 / 5. تعداد امتیاز: 5

فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: