بنام خدا
فصل ۶، !Billy’s teddy bear / درس ۶

توضیحات استاد

۱. Listen and number the correct picture.
۱. گوش بده و تصویر صحیح رو شماره گذاری کن.

۱. I’m at the park with my family. Look at my red balloon.
۲. Oh no! My balloon is on the slide.
۳. And now it’s in the tree.
۴. Now a bird is in the tree. It has the balloon. Oh no!

۲. Point, ask, and answer.
۲. اشاره کن، بپرس و جواب بده.

Who’s this?
It’s Beth’s dad.

این کیه؟
این بابای بث هست.

۳. Circle the question marks and underline the sentences.
۳. دور علامت های سوال خط بکش و جملات رو زیرخطدار کن.

۱. How old are you? I’m seven.
۲. Who’s this? It’s Beth’s aunt.
۳. How are you? I’m fine.
۴. What’s this? It’s a bird.
۵. Where’s the kite? It’s in the tree.
۶. Where’s Beth? She’s at the park.

۱. چند سالته؟ هفت سالمه.
۲. این کیه؟ این عمه/خاله بث هست.
۳. حالت چطوره؟ خوبم.
۴. این چیه؟ این یک پرنده هست.
۵. بادبادک کجاست؟ داخل درخته.
۶. بث کجاست؟ در پارکه.

فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۶
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *