آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

4.8
(12)
بنام خدا
فصل ۶. !Billy’s teddy bear / درس ۵
!Skills Time

توضیحات استاد

۱. Point and say the family words.
۱. اشاره کن و واژه های خانواده رو بگو.
۲. Listen and read.
۲. گوش بده و بخون.

Hi. I’m Beth. I’m at the park with my family.

سلام. من بث هستم. من با خانوادم توی پارکم.

۱. It’s windy today. Oh no! Where’s Grandpa’s hat?
۲. Grandpa’s hat is in the tree!
۳. My mom throws a ball. No, Grandpa’s hat is still in the tree.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

۱. امروز (هوا) بادی هستش. اوه نه! کلاه بابا بزرگ کجاست؟
۲. کلاه بابابزرگ توی درخته!
۳. مامانم یک توپ میندازه. نه، کلاه بابابزرگ هنوز توی درخته.

۴. My dad jumps. No, Granpa’s hat is still in the tree.
۵. My brother gets on Dad’s shoulders. Can he get the hat?
۶. Yes, he can! Here’s Grandpa with his hat. He’s happy now.

۴. پدرم می پره. نه، کلاه بابابزرگ هنوز توی درخته.
۵. داداشم از کول پدرم بالا میرهو میتونه کلاه رو بگیره؟
۶. آره میتونه! این هم بابابزرگ با کلاهش. اون حالا خوشحاله.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۸
۳. Read again. Write T (true) or F (false).
۳. دوباره بخون. T (صحیح) یا F (غلط) بنویس.

۱. The family is at the park. ___
۲. The hat is in the goal. ___
۳. It is Beth’s hat. ___
۴. Beth’s grandpa is happy now. ___

۱. خانواده در پارک است. _____
۲. کلاه درون دروازه هست. _____
۳. این کلاه بث هست. _____
۴. بابابزرگ بث حالا خوشحاله. _____

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 4.8 / 5. تعداد امتیاز: 12

فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: