آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

5
(1)
بنام خدا
فصل ۶, !Billy’s teddy bear / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بده، اشاره و تکرار کن.

Vv van , Ww window , Xx box , Yy yo-yo , Zz zebra

اتومبیل ون ، پنجره ، جعبه ، یویو ، گورخر

۲. Listen and chant.
۲. گوش بده و سرود بخون.

Here is a van, v, v, van.
Here is a window, w, w, window.
Here is a box, x, x, box.
Here is a yo-yo, y, y, yo-yo.
Here is a zebra, z, z, zebra.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

اینجا یک ون هست.
اینجا یک پنجره هست.
اینجا یک جعبه است.
اینجا یک یویو هست.
اینجا یک گورخر هست.

۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What is in the van?

توی ون چی هست؟

۴. Read and circle the sounds v, w, x, y, z.
۴. بخون و دور صداهای v w x y z خط بکش.

Look out of the window.
What can you see?
I can see a zebra in a van.
And a yo-yo on a box.

به بیرون پنجره نگاه کن.
چی می بینی؟
می تونم یک گورخر در یک ون ببینم.
و یک یویو روی یک جعبه.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۸

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: