بنام خدا
فصل ۶، !Billy’s teddy bear / درس ۲

توضیحات استاد

۱. Listen to the story again and repeat. Act.
۱. به داستان دوباره گوش بده و تکرار کن. نقش بازی کن. (به لینک درس قبلی (اول) در پایین مراجعه کنید)

۲. Look and say.
۲. نگاه کنین و بگین.

Let’s learn!
بیاین یاد بگیریم!

This is Mom‘s book.
This is Billy‘s teddy bear.

 

این کتاب مامانه.
این خرس عروسکی بیلیه.

۳٫ Follow and write.
۳٫ (خط رو) دنبال کن و بنویس.

It’s ______ kite.
It’s ______ book.
It’s ______ umbrella.
It’s ______ pen.
It’s ______ bag.

فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۲
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *