5
(2)
بنام خدا
فصل ۵، ?Where’s the ball / درس ۸
Project

توضیحات استاد

۱. Listen and write the number.
۱. گوش بدید و شماره رو بنویسید.

۱. Let’s make the color pink. / OK.
۲. What color is this? / It’s red.
۳. And what color is this? / It’s white.
۴. What color is it now? / Wow! It’s pink. This is fun.

۲. Project. Mix colors and make a rainbow.
۲. طرح. رنگ ها رو مخلوط کن و یک رنگین کمان بساز.

۱. Choose colors.
۲. Paint the colors on the card in a rainbow.
۳. Mix the colors.
۴. Write the colors.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

۱. رنگ ها رو انتخاب کنید.
۲. رنگ ها رو روی یک کارت درون یک رنگین کمان رنگ آمیزی کنید.
۳. رنگ ها رو مخلوط کنید.
۴. رنگ ها رو بنویسید.

۳. Talk about your project.
۳. در مورد طرحت صحبت کن.

This is my rainbow. It has lots of colors. Can you see the dark blue and light green?

این رنگین کمان منه. رنگ های زیادی داره. میتونی آبی تیره و سبز روشن رو ببینی؟

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 2

فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: