0
()
بنام خدا
فصل ۵. ?Where’s the ball / درس ۵

توضیحات استاد

۱. What can you see in the park? Point and say.
۱. توی پارک چی میتونی ببینی؟ اشاره کن و بگو.
۲. Listen. read. and point.
۲. گوش بده. بخون و اشاره کن.

Look! This is a park. Can you see the boys and girls in the park? Where are their toys? Can you help?

نگاه کن! این یک پارکه. میتونی پسرها و دخترهارو توی پارک ببینی؟ اسباب بازی هاشون کجا هستن؟ میتونی کمک کنی؟

۱. This is Toby. His toy is under a tree. What is it? It’s a ______.
۲. Her name is Sara. Can you see her toy? It is on the slide. It’s a _______.
۳. His name is Pete. His toy is in the soccer goal. Can you see it? It’s a _______.
۴. This is Anna. Her toy is under the swing. What is it? It’s a _______.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

۱. این توبی هست. اسباب بازیش زیر درخته. اون چیه؟ اون یک ماشینه.
۲. اسم اون سارا هستش. میتونی اسباب بازیشو ببینی؟ روی سرسره هست. اون یک بادبادکه.
۳. اسم اون پت هست. اسباب بازی اون توی دروازه فوتباله. میتونی ببینیش؟ اون یک فریزبی (دیسک پرتاب) هستش.
۴. این آنا هست. اسباب بازیش زیر تاب هست. اون چیه؟ اون یک عروسکه.

۳. Read again. Match the children and toys.
۳. دوباره بخونید. بچه ها و اسباب بازی هارو با هم جور کنید.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۶

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: