0
()
بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۶

۱. Listen and number.
۱. گوش بدید و شماره گذاری کنید.

۲. Point, ask and answer.
۲. اشاره کنید، بپرسید و پاسخ بدید.

Is he a doctor?
No, he isn’t.

آیا او یک پزشک است؟
نه، نیست.

۳. Circle the capital letters and periods.
۳. دور حروف بزرگ (ABCDE…) و نقطه پایان جمله (.) خط بکشید.
This is my family.

۱. We’re students.
۲. He’s a mailman.
۳. This is my mom.
۴. She’s a nurse.
۵. We’re a happy family.
۶. This is my uncle.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۱

۱. ما دانش آموزیم.
۲. او یک پستچیه.
۳. این مادر منه.
۴. او یک پرستاره.
۵. ما یک خانواده شادیم.
۶. این عمو/دایی منه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: