0
()
بنام خدا
فصل ۳، !This is my nose / درس ۳

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بده، اشاره و تکرار کن.

fingers , hands , eyes , eyebrows , shoulders

انگشتان دست ، دست ها (از مچ تا انگشت) ، چشم ها ، ابروها ، شانه ها

۲. Listen and sing.
۲. گوش بده و سرود بخون.
۳. Sing and do.
۳. بخون و انجام بده.

Let’s sing!
Ten fingers on my hands
بیا سرود بخونیم!
ده انگشت روی دست هام

Ten fingers on my hands, on may hands.
Ten fingers on my hands, on my hands.
Two eyes, one nose, all on my face.
Ten fingers on my hands, on my hands.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴

ده انگشت روی دست هام، روی دست هام.
ده انگشت روی دست هام، روی دست هام.
دو چشم، یک بینی، همه روی صورتم.
ده انگشت روی دست هام، روی دست هام.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۳ / درس ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: