5
(1)
بنام خدا
فصل ۳، !This is my nose / درس ۱

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و همخوانی کنید.

arms , nose , face , legs , ears

بازوها/دست ها ، بینی ، صورت ، پاها ، گوش ها

۳. Listen and read.
۳. گوش بدید و بخونید.

۱.
Rosy: Let’s put on sunscreen. First, my arms.
Billy: These are my arms.

رزی: بیا کرم ضد آفتاب بمالیم. اول، دست ها.
بیلی: این ها دست های منه.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

۲.
Rosy: Now, my nose.
Billy: This is my nose.
Rosy: That’s right.

رزی: حالا، بینی ام.
بیلی: این بینی منه.
رزی: درسته.

۳.
Rosy: Put it on your arms, your nose, your face, and your legs.
Billy: OK, Rosy.

رزی: اینو روی دست هات، بینیت، صورتت، و پاهات بمال.
بیلی: باشه رزی.

۴.
Billy: Look, Rosy!
Rosy: Oh no!

بیلی: نگاه کن رزی!
رزی: اوه نه!

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

فمیلی ۱، فصل ۳ / درس ۱

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: