0
()
بنام خدا
فصل ۱، ?What’s this / درس ۷
Fluency Time

توضیحات استاد

Everyday English | انگلیسی روزمره
۱. Watch and listen. Read and say.
۱. ببین و گوش بده. بخون و بگو.

۱.
Kate:
Hi, Ellie. How are you?
Ellie: I’m fine, thanks.

کیت: سلام، اِلی. حالت چطوره؟
اِلی: خوبم، ممنون.

۲.
Ellie:
And how are you?
Kate: I’m fine, thanks.

الی: و تو چطوری؟
کیت: خوبم، ممنون.

۲. Watch and listen. Number.
۲. نگاه کن و گوش بده. شماره گذاری کن.

۳. Speaking Ask and answer.
۳. حرف زدن بپرسید و جواب بدید.

A: How are you?
B: I’m fine, thanks. How are you?
A: I’m fine.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

الف: حالت چطوره؟
ب: خوبم، ممنون. حالت چطوره؟
الف: خوبم.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۱ / درس ۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: