0
()
بنام خدا
فصل ۱، ?What’s this / درس ۵

توضیحات استاد

۱. Point to the four school things. Say the words.
۱. به چهار چیز مدرسه اشاره کنید. کلمات رو بگین.
۲. Listen and read.
۲. گوش بدید و بخونید.

۱. My name’s Emma. This is my school bag.
۲. This is my pencil case. It’s green.
۳. And this is my pencil.
۴. This is my blue pen. And this is my pink pen.
۵. Look at this! It’s an eraser.
۶. Can I see your bag?

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴

۱. اسم من اِما هست. این کیف مدرسه منه.
۲. این جامدادی منه. سبزه.
۳. و این مداد منه.
۴. این خودکار آبی منه. و این خودکار صورتی منه.
۵. به این نگاه کن! این یک پاک کنه.
۶. میتونم کیفت رو ببینم؟

۳. Read again. Write or .
۳. دوباره بخونید. صحیح یا غلط بنویسید. (با توجه به تصویر بالا وسایلی که اِما داره یا نداره رو علامت بزنید)

۱. pencil
۲. pen _____
۳. book _____
۴. folder _____
۵. door _____
۶. eraser _____

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۱ / درس ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: