5
(2)
بنام خدا
فصل ۱، ?What’s this / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

Aa apple , Bb bird , Cc cat , Dd dog

سیب ، پرنده ، گربه ، سگ

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و سرود بخونید.

This is an apple, a, a, apple.
This is a bird, b, b, bird.
This is a cat, c, c, cat.
This is a dog, d, d, dog.

این یک سیبه.
این یک پرندست.
این یک گربست.
این یک سگه.

۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What does the dog have?

سگ چی داره؟

۴. Read and circle the sounds a, b, c, d at the start of the words.
۴. بخونید و دور صداهای a b c d در اول کلمات خط بکشید.

The cat likes birds.
The dog likes apples.
Here’s the cat with the bird.
Here’s the dog with the apple.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۱

گربه پرنده ها رو دوست داره.
سگ سیب ها رو دوست داره.
اینجا یه گربه با یه پرنده هست.
اینجا یه سگ با سیب هست.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 2

فمیلی ۱، فصل ۱ / درس ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: