آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

 تدریس این درس در ویدئو بالا

Unit 2
They’re happy now!

Lesson Two
Grammar

1. Listen to the story again and repeat. Act.

1. دوباره به داستان گوش بدید و تکرار کنید. نقش بازی کنید.

2. Look and say.

2. نگاه کنید و بگید.

Let’s learn!
بیاین یاد بگیریم!

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 2

We’re happy.
They’re hungry.

ما خوشحالیم.
آنها گرسنه هستن.

Are they hot?
No, they aren’t.

آیا گرمشونه؟
نه، نیستن.

Are they happy?
Yes, they are.

آیا خوشحال هستن؟
آره، هستن.

We‘re = We are
They‘re = They are

3. Look and match.
3. نگاه و وصل کنید. (دو عبارت زیر را به تصاویر مربوطه وصل کنید)

We’re   They’re

ما هستیم ، آنها هستند

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 3

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 2

4. Write.
4. بنویسید. (با توجه به تصویر در جای خالی هر یک از عبارات مناسب زیر را بنویسید)

Yes, they are.   No, they aren’t.
Yes, we are.    No, we aren’t.

Are they hot?  Yes, they are.

آیا گرمشونه؟ بله، هستن.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 2

Are you hungry?  ……………….. .

آیا گرسنه هستید؟ ……………. .

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 2
Are they cold?  ………………. .

آیا سردشونه؟  ……………. .

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 2
Are you happy?  …………………… .

آیا خوشحال هستید؟  ………………. .

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 2

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی اند فرندز 2 / فصل 2 / درس 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: