آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

 تدریس این درس در ویدئو بالا

Unit 2
They’re happy now!

فصل اول
آن ها الان خوشحال هستند!

Lesson One

1. Listen, point and repeat.
2. Listen and chant.

1. گوش بده، اشاره و تکرار کن.
2. گوش بده و سرود بخون.

hot , cold , hungry , thirsty , happy , sad

داغ ، سرد ، گرسنه ، تشنه ، خوشحال ، ناراحت

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 1

3. Listen and read.
3. گوش بدید و بخونید.

1.
Rosy: Hello, babies!
Woman: They’re twins – brother and sister.

رزی: سلام، کوچولوها!
خانم: اونا دوقلو هستن – برادر و خواهر.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / مقدمه / درس 2

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 1

2.
Rosy: Oh, no. They’re crying. Are they hot?
Woman: No, they aren’t.

رزی: اوه نه. اونا دارن گریه می کنن. گرمشونه؟
خانم: نه، نیستن.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 1

3.
Tim: Are they cold?
Woman: No, they aren’t cold.

تیم: سردشونه؟
خانم: نه سردشون نیست.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 1

4.
Rosy: Look! Bananas.
Tim: Can the babies eat bananas?
Woman: Yes. What a good idea!

رزی: نگاه کن! موزها رو.
تیم: آیا این نوزادها می تونن موزها رو بخورن؟
خانم: بله. چه نظر خوبی!

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 1

5.
Tim: Look, they’re hungry.
Woman: Yes, they like bananas.

تیم: نگاه کن، گرسنشونه.
خانم: آره، موز دوست دارن.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 4

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 1

6.
Rosy: They’re happy now and we’re happy too.

رزی: اونا الان خوشحالن و ما هم خوشحالیم.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 2 درس 1

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی اند فرندز 2 / فصل 2 / درس 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: