آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

3.5
(2)

 تدریس این درس در ویدئو بالا

Unit 1
Our new things

فصل اول
چیزهای جدید ما

Lesson Eight
Craft

درس هشتم
کاردستی

1. Watch the story again. Act.

1. داستان رو دوباره نگاه کن. نقش بازی کن.

2. Make a bedroom poster.

2. یک پوستر اتاق خواب بساز.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 8

1. Color and decorate the bedroom.

1. اتاق خواب رو رنگ آمیزی و تزئین کن.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 8

2. Color and cut out the blanket, pillow, and door.

2. پتو، بالش و در رو رنگ آمیزی و دوربری کن.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 8

3. Glue the items on the poster. Glue one side so they open.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 2 / درس 1

3. وسایل روی پوستر رو چسب بزن. یک طرف رو چسب بزن تا باز بشن.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 8

4. Cut out the teddy bear, book, and sock. Glue them in the bedroom.

4. خرس عروسکی، کتاب و جوراب رو دوربری کن. آنها رو داخل اتاق خواب بچسبون.

3. Speaking  Use the bedroom poster and say.

3. حرف زدن. از پوستر اتاق خواب استفاده کن و بگو.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 8

A: I can’t find my sock.
B: Look under the blanket.
A: It isn’t there.
B: Oh dear. Look under the pillow.
A: Here it is. It’s under the pillow.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 2

الف: نمیتونم جورابم رو پیدا کنم.
ب: زیر پتو رو نگاه کن.
الف: اونجا نیست.
ب: اوه عزیزم. زیر بالش رو نگاه کن.
الف: اینجاست. زیر بالشه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 3.5 / 5. تعداد امتیاز: 2

فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: