آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

0
()

 تدریس این درس در ویدئو بالا

Unit 1
Our new things

فصل اول
چیزهای جدید ما

Lesson Seven
Fluency Time!

درس هفتم
وقت روان شدن

Everyday English
انگلیسی روزمره

1. Watch and listen. Read and say.

1. تماشا کن و گوش بده. بخون و بگو.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 7

Kate: Dad. I can’t find my pencil case.
Dad: Look under your pillow.
Kate: It isn’t there.

کیت: بابا. نمی تونم جامدادی ام رو پیدا کنم.
بابا: زیر بالشت رو نگاه کن.
کیت: اونجا نیست.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 7

Dad: Here it is. It’s under your bed.
Kate: Thanks, Dad.

بابا: اینجاست. زیر تختته.
کیت: ممنون، بابا.

2. Watch and listen. Number.

1. تماشا کن و گوش بده. شماره گذاری کن. (طبق مکالمات تصاویر رو از 1 تا 3 شماره گذاری کن)

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 3

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 7

متن شنیداری

1.
James: Mom, I can’t find my blue pencil.
Mom: Look in your bag.
James: It isn’t there.

2.
Mom: Hmm, let’s look in your pencil case.
James: No… it isn’t there.
Mom: Wait! Here it is! It’s on the chair.
James: Thanks.

3.
James: Mom, can you see my pencil?
Mom: Yes, I can. It’s behind your ear!

1.
جیمز: مامان، نمیتونم مداد آبی ام رو پیدا کنم.
مامان: تو کیفت رو نگاه کن.
جیمز: اونجا نیست.

2.
مامان: همم، بیا داخل جامدادی ات رو نگاه کنیم.
جیمز: نه… اونجا نیست.
مامان: صبر کن! اینجاست! روی صندلیه.
جیمز: ممنون.

3.
جیمز: مامان، میتونی خودکارم رو ببینی؟
مامان: آره، میتونم. پشت گوشته.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 5
3.  Speaking   Look at the words. Point and say.

2. صحبت کردن. به واژه ها نگاه کن. اشاره کن و بگو.

pen , teddy bear , book , cabinet , bed , shelf

خودکار ، خرس عروسکی ، کتاب ، کمد ، تخت ، قفسه

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 7

A: I can’t find my book.
B: Look on your shelf.
A: It isn’t there.
B: Look in your cabinet.
A: Here it is.

الف: نمی تونم کتابم رو پیدا کنم.
ب: روی قفسه ات رو نگاه کن.
الف: اونجا نیست.
ب: داخل کمدت رو نگاه کن.
الف: اینجاست.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: