آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

5
(1)

 تدریس این درس در ویدئو بالا

Unit 1
Our new things

فصل اول
چیزهای جدید ما

Lesson Six
Listening

درس شش
شنیداری

1. Listen and number.

1. گوش بده و شماره گذاری کن.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 6

متن شنیداری

Hello. My name is Sally. I go to Parkside School.

1. Can you see me? I have long hair. It’s blond.
2. Our teacher is Mrs. Smith. She has curly hair.
3. My friend is Will. He has short, black hair.
4. We have a big board in our classroom.
5. There are two windows in the classroom.
6. There is one door. On the door is a poster. It says, Welcome to 2nd grade.

سلام. اسم من سالیه. من به مدرسه پارکساید میرم.

1. میتونی منو ببینی؟ موی بلند دارم. (رنگش) بوره.
2. معلم ما خانم اسمیته. موی فرفری داره.
3. دوست منه ویله. موی کوتاه مشکی داره.
4. ما یک تخته بزرگ در کلاسمون داریم.
5. دو پنجره در کلاس وجود داره.
6. یک در وجود داره. روی در یک پوستره. میگه: به کلاس دوم خوش آمدید.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / مقدمه / درس 2
Speaking

خواندن

2. Point, ask and answer.

2. اشاره کن، بپرس و پاسخ بده. (با توجه به تصویر در تمرین یک در بالا)

boys , girls , teachers , windows , doors

A: How many girls are there?
B: There are two girls.

A: What color is his hair?
B: It’s …

الف: چند تا دختر وجود داره؟
ب: دو دختر هست.

الف: موی او چه رنگیه؟
ب: اون …….. هست.

Writing preparation

آمادگی نگارش

3. Underline the capital letters at the start of the sentences. Circle the capital letters at the start of the names.

3. حروف بزرگ رو در ابتدای جملات زیر خط دار کن. حروف بزرگ رو در ابتدای اسم ها دور خط دار کن.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 4

We have a new CD player.
Our teacher is Mrs. Cooper.

1. My name’s Peter.
2. This is my school.
3. Thank you, Miss Jones.
4. This is Rosy’s pencil case.
5. Those are your coat hooks.
6. This is Tim.

1. اسم من پیتره.
2. این مدرسه منه.
3. متشکرم خانم جونز.
4. این جامدادی رزیه.
5. آنها آویزهای کت تو هستن.
6. این تیمه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: