آموزش های ویدئویی در کانال آپارات

2
(1)

 تدریس این درس در ویدئو بالا

Unit 1
Our new things

فصل اول
چیزهای جدید ما

Lesson Five  Skills Time!
Reading

درس پنج   وقت مهارت ها!
خواندن

1. Point to things you can see in a school. Say the words.

1. به چیزهایی که می تونی در یک مدرسه ببینی اشاره کن. کلمات رو بگو.

2. Listen and read.

1. My name’s Peter. I go to Orange Park School. Look at these pictures of my school.

1. اسم من پیتر هست. به مدرسه اورنج پارک می رم. به این تصاویر مدرسه ام نگاه کن.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 5

2. Our classroom is upstairs. It’s very big.

2. کلاس درس ما طبقه بالاست. خیلی بزرگه.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 5

3. I’m in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Mrs. Cooper.

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 3

3. من در کلاس 3 سی هستم. 12 دختر و 14 پسر در کلاس من هستن. معلم ما خانم کوپر است.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 5

4. There are lots of pictures and posters on the wall.

4. تصاویر و پوسترهای زیادی روی دیوار وجود داره.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 5

5. We sit at tables. I sit with my friend Henry.

5. ما پشت میزها می شینیم. من با دوستم هنری می شینم.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 5

6. There is a swimming pool, too. I love my school.

6. یک استخر شنا هم وجود داره. من مدرسه ام رو دوست دارم.

تدریس فمیلی اند فرندز 2 فصل 1 درس 5

3. Read again. Circle the correct word.

3. دوباره بخون. واژه صحیح رو دور خط دار کن.

1. Where is Peter’s classroom?
a. upstairs / downstairs

همچنین ببینید:
فمیلی اند فرندز 2 / فصل 2 / درس 2

2. What class is Peter in?
b. 3C / Orange Park

3. How many boys are there in his class?
c. 12 / 14

4. What is his teacher’s name?
d. Henry / Mrs. Cooper

5. What is on the walls of the classroom?
e. tables / pictures

6. Is there a swimming pool? f. Yes, there is. / No, there isn’t.

1. کلاس پیتر کجاست؟
2. پیتر در چه کلاسیه؟
3. چند تا پسر در کلاسش هستن؟
4. نام معلمش چیه؟
5. روی دیوارهای کلاس چی هست؟
6. آیا یک استخر شنا وجود داره؟

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 2 / 5. تعداد امتیاز: 1

فمیلی اند فرندز 2 / فصل 1 / درس 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: