5
(1)

بنام خدا

📚 درس ۱ . بخش ۱

📝 فعل to be به معنی بودن است که در زمان حال به صورت am ، is و are می آید و معمولاً برای معرفی کسی یا چیزی بکار می رود.

💡جملات مفرد مثبت (affirmative statements) به صورت کامل و مخفف (contraction):

🔹 I am Ali. = I‘m Ali.
🔸You are an architect. = You‘re an architect.
🔹He is a teacher. = He‘s a teacher.
🔸She is a student. = She‘s a student.

فعل بودن

🔹 من علی هستم.
🔸تو یک معمار هستی.
🔹او یک معلم است.
🔸او یک دانش آموز است.

همچنین ببینید:
کاربرد others ، other و another در انگلیسی

💡جملات مفرد منفی (negative statements) به صورت کامل و مخفف (contraction):

🔹 I am not Hamid. = I‘m not Hamid.
🔸 You are not an artist. = You‘re not an artist. = You aren’t an artist.
🔹 He is not a student. = He‘s not a student. = He isn’t a student.
🔸 She is not a banker. = She‘s not a banker. = She isn’t a banker.

🔹 من حمید نیستم.
🔸تو یک هنرمند نیستی.
🔹او یک دانشجو نیست.
🔸او یک بانکدار نیست.

💡حروف تعریف a/an قبل از اسم های مفرد نامشخص می آیند. an قبل از حروف صدادار a ، e ، i ، o و u می آید.

همچنین ببینید:
کاربرد each other و one another در انگلیسی

🔹a teacher
🔸an actor

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

دستور زبان انگلیسی: فعل بودن / مخفف ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: